آراد برندینگ
خانه / پرینتر / فروش عمده تونردستگاه های پرینتر و فتوکپی

فروش عمده تونردستگاه های پرینتر و فتوکپی

تونرچه نوع محصولی است؟دردستگاه های پرینتروفتوکپی وبعضی ازدستگاه های فکس پودری استفاده می شودکه به آن تونر (toner)می گویند.این پودرکاری راانجام می دهدکه جوهردرهنگام چاپ یانوشتن برای مامی کندبااین تفاوت که جوهرمایعی ست رقیق، مثل جوهرخودنویس، یاغلیظ مانندجوهرخودکار،اماتونردارای ویژگی های کاملامتفاوتی ست که توسط دستگاه پرینتریافتوکپی قابلیت دریافت بارالکتریکی داردوباعث می شودبرروی استوانه ای که ازقبل قسمت هایی ازنوشته یاتصویراصلی،بارمخالف رادریافت نموده وبرروی کاغذجدیدمنتقل نمایدوبراثرحرارت نوشته برروی کاغذثبت شود.

مطلب پیشنهادی

عرضه انواع پرینتر چندکاره وارداتی

پرینتر های چند کاره وارداتی در نمونه هایی باکیفیت در بازار ها برای مشتریان ایرانی به روش های مختلفی عرضه می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ